Efektywniejsze zarządzanie projektami i czasem z CRM online

    ,Kategoria CRM

Efektywne działanie firmy opiera się w dużej mierze na prawidłowej pracy zatrudnionych w niej osób. Właściwie wyznaczenie zdań pracownikom, zarządzanie ich czasem jest podstawą. W tym mogą dać wsparcie nowoczesne systemy CRM przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami, w skład których wchodzą również inne moduły pozwalające na prostszą obsługę firmy. Może być to program do faktur, może być to też moduł odpowiedzialny za zarządzanie zadaniami i projektami pracowników, któremu przyjrzyjmy się nieco bliżej.

Co można zyskać?

Korzystając z internetowego systemu CRM, który jest tańszym rozwiązaniem niż ten sam system w wersji stacjonarnej, można uzyskać w zakresie zarządzania czasem, projektami i zadaniami pracowników profity takie jak oszczędność czasu, wydajniejsza praca, szybsze realizowanie zleceń. Program pomoże wtedy w podziale zadań między pracownikami, wesprze planowanie i przygotowywanie harmonogramów, będzie także obejmował przebieg realizacji projektów. Dzięki temu zarządzanie projektami i zleceniami będzie efektywniej przebiegało z korzyścią dla firmy!

Opcje, jakie dają systemy CRM w tym zakresie, to między innymi:

  • stopniowanie hierarchii zadań

  • elastyczniejszy model pracy z nimi

  • nadawanie uprawnień użytkownikom w zakresie realizacji projektów

  • raportowanie pracy

  • monitorowanie statusów realizacji projektów

  • istnieje możliwość integracji systemu zarządzania projektami z ewidencją czasu pracy pracowników

Obsługa wykresu Gantta

W tym kontekście warto też wskazać na tak zwany wykres Gantta. Pozwala on na prezentację graficzną harmonogramów projektów i jego funkcja wchodzi w skład systemów CRM online. Dzięki niemu można obsługiwać poprzedników i następników, dokonywać wyliczeń kolejności zadań oraz dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

Gdy każdy pracownik w firmie będzie posiadał wyznaczony obszar działania, wtedy realizacja jego pracy będzie łatwiejsza. Również dzięki systemom kontroli pracodawca może sprawdzać efektywność pracy zatrudnionych osób, może przeprowadzać na tej postawie czynności motywowania lub dyscyplinowania pracowników. Korzyści są bardzo rozległe, zatem system CRM nie tylko obejmuje swoją działalnością same relacje z klientami, ale także pomoże temu pośrednio poprzez poprawę wydajności pracy w firmie.