Czym jest i jak przebiega zarządzanie projektami?

    ,Kategoria Bez kategorii

Jasno postawiony cel i dążenie do jego realizacji – chociaż wygląda to mało skomplikowanie, w rzeczywistości wcale takie proste nie jest. Bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę firmy, w których realizacja projektów dla klientów jest codziennością. Zarządzanie projektami w firmach jest często wspomagane przez odpowiednie programy komputerowe, dzięki którym można w tym zakresie osiągnąć wyższą wydajność.

Zarządzanie projektami – podstawy

Zarządzaniem projektami nazywa się ogólnie czynności, które wykonywane są po to, aby osiągnąć zamierzone cele pośrednie i z ich pomocą cele główne w wyznaczonym okresie. Zarządzanie projektami obejmuje takie akcje jak planowanie, przygotowywanie harmonogramów, realizację zadań wraz z ich kontrolą.

Po co zarządza się projektami? Bez konkretnego wyznaczenia celów i metod ich przeprowadzania nie uzyska się aż tak dobrych wyników. Zatem pozwala ono na efektywniejsze zarządzanie i przy tym minimalizuje też ryzyko związane z realizacją projektu. Ponadto zarządzanie projektami wpływa pozytywnie na motywowanie pracowników oraz poprawia szybkość przekazu informacji pomiędzy nimi. Dobry plan projektu oraz jego wykonania to zatem podstawa i dzięki niemu będzie można sukcesywnie osiągnąć wyznaczane cele. Największe uprawnienia w obszarze zarządzania projektami posiada kierownik projektu.

Jak powinno się określać cele projektowe?

  • precyzja – cel powinien być jasno określony i opisany

  • mierzalność – cel musi być możliwy do zmierzenia, aby móc określić, czy jego założenie zostały osiągnięte

  • ambicja – cel nie powinien być rutynowy, ale za każdym razem stanowić nowe wyzwanie

  • terminowy – cel jest ograniczony czasem i należy się w nim zmieścić

  • realny – cel musi być realny do osiągnięcia w wyznaczonych ramach

Wsparcie oprogramowania

W zarządzaniu projektami, jak zostało wcześniej wskazane, mogą pomóc dedykowane programy komputerowe. Dzięki nim można krok po kroku zaplanować realizację projektu i nadzorować kolejne etapy jego wykonywania. To znaczna pomoc dla osoby będącej kierownikiem projektu, która wszystkie związane ze swoim zadaniem kwestie ma zebrane w jednym miejscu. Ponadto programy potrafią tworzyć hierarchię zadań z podziałem na zadania i podzadania, wspierają elastyczny model pracy z nimi oraz pomagają także w zarządzaniu uprawnieniami pracowników do realizacji projektów.

Warto zapoznać się szczególnie z funkcjami programów online, które dają dodatkowo dostęp do innych modułów pracy, na przykład zarządzania czasem i jego ewidencjonowania, kalendarza czasów pracy i czasów, raportowania.